Kontakt oss Ledige stillingar Mi side

Avgrensa offentleg ettersyn - Kommuneplanen sin arealdel

Kommuneplanens arealdel for Gol kommune er lagt ut på nytt avgrensa offentleg ettersyn.

Les planen her.

 

Frist for innspel eller merknader
Dersom du ønsker å kome med innspel til planforslaget må du gjere det skriftleg. Dei kan sendast per post til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol eller på e-post til postmottak@gol.kommune.no.

Fristen for å kome med innspel til planforslaget er måndag 26. august 2024.

Dersom det er spørsmål eller kommentarar til planforslaget kan du gjerne ta kontakt med Sander Lilleslett på telefon 32 02 90 00 eller e-post postmottak@gol.kommune.no.

Sist endret: 08.07.2024