vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Arbeid med gangveg

Kommunalteknisk avdeling skal etablera gangveg i Sagvegen. Arbeidet startar måndag 1. juli og asfaltering vil væra ferdig innan 1. oktober.
Me startar med å grava vatn - og avløpsnett måndag 1. juli.

Vis hensyn til anleggsarbeidet!