vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

Mi side  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Aksellastrestriksjonar 2020

Aksellastrestriksjonar

Med heimel i vegtrafikklova §7 blir det frå og med måndag 6.4.2020 kl. 08.00 innført aksellastrestriksjonar i teleløysinga på følgjande kommunale vegar:

 • KV 1694 Liagardsvegen og Søråsvegen fram til Sør Aurdal grense   
 • KV 1340 Golberggutu
 • KV 2160 og KV 2170 Søre- og Nordre Øygardsveg
 • KV 1305 Grønlivegen

Alle vegane er satt ned til 6t aksellast.

Det blir gjeve dispensasjon for følgjande transport:

 • Rutegåande persontransport
 • Mjølketransport
 • Utrykkingskøyretøy
 • Renovasjonsbil
 • Kadaverbil til slakteriet
 • Brøyte og strøentreprenør for de enkelte roder.
 • Traktor med utstyr frå vedlikeholdsavd i Gol kommune.
 • Utstyr som må brukes i Beredskapsutrykning.

Ved raskt væromslag kan det innføres restriksjoner før 6.4.2020 med skilting.

Restriksjonane gjeld fram til kunngjering om oppheving, og vil bli vurdert skilta etter behov.

Kommunalteknisk avdeling