vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring - revidert Forskrift for avfallsbehandling i Gol kommune

Gol kommunestyre vedtok i møte 31.01.2017 i sak 5/17 å legge ut Forskrift for avfallsbehandling i Gol kommune ut på høyring med heimel i Forvaltningslovas § 37, 1. og 2. ledd.

Høyringsfristen er tysdag 6. mars.

Høyringsdokument