vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet har 7 representantar i kommunestyret i Gol.

Her finn du heimesida til Gol arbeiderparti.

Heidi Granli

Ordførar

Mobil 916 73 900

E-post

Medlem av kommunestyret, formannskapet, valstyretGol kyrkjeleg fellesråd, Hallingtinget

 

Svein Eide

 

Mobil 468 96 770

E-post

Søkt fritak ut valperioda.

Medlem av alminneleg klagenemdHallingtinget

 

Sigrun Eng

Mobil 415 57 505

E-post 

Medlem av kommunestyret, kontrollutvalet

 

Jon Anders Hefte

Mobil 916 59 856

E-post

Medlem av kommunestyret, formannskapet (vara), utval for natur og næring (leiar)

 

Hanne Brunborg

Mobil 996 96 480

E-post

Medlem av kommunestyret, formannskapet (vara), utval for natur og næring (vara), alminneleg klagenemd (vara)

 

Martha Nistad

Mobil 916 33 969

E-post

Medlem av kommunestyret, utval for kultur og levekår

 

Leif Norhaug

Mobil 913 27 440

E-post

Medlem av kommunestyret, formannskapet, valstyret (vara), Hallingtinget (vara)

 

Silje Marie Søgnen

Søkt fritak ut valperioda.

 

Anette Brøto

Medlem av kommunestyret

 

Britt Vikane

Mobil 908 64 512

E-post

Medlem av kommunestyret (vara), utval for natur og næring

 

Camilla Larsen Hoftun

Medlem av kommunestyret (vara)

 

Marit Anita Jordheim Jallen

Medlem av kommunestyret (vara)

 

Magne Øynebråten

Medlem av kommunestyret (vara)

 

Gudmund Brekko

Medlem av kommunestyret (vara)

 

Bjørn Larsen

Medlem av kommunestyret (vara)

 

Yngve Skaret Elbjør

Medlem av kommunestyret (vara)

 

Reidar Moen

Medlem av kommunestyret (vara)