vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Varsel om oppstart av planarbeid

OSET HYTTEFELT

Det vert varsla oppstart av planarbeid for området K3 ved Oset/Vesle Skaugum. Annonse i Hallingdølen 24.01.2017 og brev til varslingpartar datert 23.01.2017. Kart som viser det aktuelle området. Frist for innspel til plankonsulent er satt til 13.02.2017.