vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Planar under arbeid

Her finn du planar som ligg ute, eller har vore ute til høyring, men fortsatt ikkje er endeleg vedtatt.

Robru bustadfelt - reguleringsendring

Utval for Natur og næring har i sitt møte 06.02.2018, som sak 011/18, behandla forslag til endring av plan for Robru bustadfelt.  

Planforslaget med tilhøyrande dokument er lagt ut til offentleg ettersyn på Gol kommunehus; tenestetorget, på Gol biblioteket. Forslaget ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 24.02. – 18.04.2018, og omfattar

Høyringsuttale må vera i skriftleg form og sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 3550 Gol seinast 18.04.2018

Kommunedelplan helse -og omsorgstenesta

Kommunestyret i Gol kommune vedtok 22.11.2016 å sende ut forslag til kommunedelplan helse- og omsorgstenesta til offentleg ettersyn.

Høyringsbrev med mottakarliste

Forslag til kommunedelplan for helse og omsorg - primærhelsetenesta 2017-2026

Organisajonskart