vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kunngjering

Fastsatt planprogram for kommunedelplan for Gol tettstad

Gol kommunestyre har i sitt møte 13.06.2017, som sak 038/17, fastsatt planprogrammet knytta til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Vedtaket vert varsla ved annonse i avisa Hallingdølen laurdag 24.06.2017. Planprogrammet er tilgjengeleg på Gol kommunehus; tenestetorget, på Gol bibliotek.