vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyring og kunngjeringar

Høyringar

Revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad - innspel

Gol kommune er i gang med revidering av arealdelen i kommunedelplanen for Gol tettstad. For å få eit godt grunnlag for arbeidet, ynskjer vi forslag til framtidig arealdisponering i tettstaden.

Innspel kan sendast til Gol kommune, Gamlevegen 4, 350 GOL, eller til postmottak@gol.kommune.no seinast 18.08.2017.

Har du kome med innspel i samband med planprogram og planoppstart, treng du ikkje sende dette på nytt.

 

Reguleringsendring av plan for Hallingmo - varsel om oppstart av planarbeid

Varslingsbrev

Kunngjeringar

Utbyggingsavtale mellom Hemsedal hyttetomter AS og Gol kommune

Underskrive utbyggingsavtale.
Frist for merknad er 27.07.2017