vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Demens

Vi blir fleire eldre her i landet og antall demente aukar.

Eit av satsningsområda for Nasjonalforeininga for folkehelsa er å arbeide for demenssaka.

Demenslinja Nasjonslaforeninga si demenslinje er eit tilbod til alle med spørsmål om demens. Helsepersonell informerar deg om behandling og omsorg for demenssjuke og pårørande, telefon 815 33 032 måndag til fredag frå kl. 9-15.

Telefonlina er bemanna av helsepersonell med tausheitsplikt.

 

Aktuelle linkar

Nasjonalforeningen for folkehelse