vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ynskjer tilbod på vintervedlikehald av kommunale vegar

Gol kommune ynskjer tilbod på vintervedlikehald av kommunale vegar

Tenesta omfattar snøbrøyting og noko strøing av:
• veg/gangvegar, fordelt på 7 brøytesoner.
•  Sentrum med et areal på ca. 40.000 m2

- Tilbud skal gjevast som fast pris pr. sesong/år
- Kontraktstida er 4 år f.o.m. vintersesongen 2017/18
- Anbudsforma er ”åpen anbodskonkurranse” og i tråd med forskrift om offentlege innkjøp
  del I og del III.
- Krav om å levere ESPD skjema.

Tilbudsfrist:
Tilbuda skal leverast i lukka konvolutt merka:
Anbod vintervedlikehold kommunale vegar, til Gol kommune v/Gol tenestetorg, Gamlevegen 4
3550 Gol innan tysdag 30.05.2017 kl. 13.00.

For spørsmål om anbodsgrunnlag ta kontakt med kommunalteknisk avdeling 
Arne Solheim på tlf. 40916440 eller på e-post til: arne.solheim@gol.kommune.no

Opplysningar om anbod og anbodsgrunnlag finn ein på DOFFIN

Kommunalteknisk avdeling