vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Testamentarisk gåve

Gol kommune v / «Helseheimen» har mottatt ei testamentarisk gåve på kr. 1 000 000,- frå Kristoffer og Bjørg Rust. I tråd med testamentet vil gåva bli nytta til innkjøp, aktivitetar og lignande som ikkje er ein del av den ordinære drifta av tenesta. Gåva skal vere eit tilskot til bebuarane der.
Det vil bli oppretta eit fondsstyre som skal bestemme kva gåva skal nyttast til. Gol kommune er svært takksam for gåva, og vil nytte denne til beste for bebuarane på Helsetunet i Gol.