vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Synfaring av ny hall og rundkjøyring

UNN (plan og byggenemnd)og rådmann/ordførar var på synfaring for fyrste gong i fleirbrukshallen. Me vart presentert for eit stort, flott og fleksibelt bygg med mange gode løysingar for fleirbruk.
Etterpå gjekk me på ei ny synfaring på den nye og tredje avkøyringa til Gol sentrum der ein vil utløyse eit stort og viktig næringsareal for Gol. Me fekk sjå den nye rundkøyringa, samt brua som er i full utarbeiding over Vesleåni. Den nye inngangsporten til Gol er i full framdrift, og det blir spennande å følgje med vidare på utviklinga.