vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søknad om motorferdsel i utmark

Frist for søknader om motorferdsel i utmark for perioden 2018 - 2020

For perioda 2018 – 2020 kan det etter søknad verte tildelt løyver til motorisert ferdsel i utmark i Gol.

Det kan søkjast om løyve til leigekøyring, løyve for funksjonshemma og løyve til anna nyttekøyring (uttak av ved frå eigen skog, tilsyn med utleigehytter mm).

Søknadsskjema finn du her, eller du kan henvende deg til tenestetorget på telefon 32029000

Ferdig utfylt søknad må verte sendt til postmottak@gol.kommune.no og siste søknadsfrist er 9. oktober 2017