vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hjelp til småjobbar?

Treng du hjelp til småjobbar?

Småjobben held steng i heile juli 2017

Det kan væra snørydding, plenklypping og anna hagearbeid, støvsuging, bilvask, rydding, småreparasjonar eller kanskje følgje til butikk eller lege.
 - kort sagt ting du sjølv har problemer med i kvardagen, og som er av ein slik art at ein amatør kan utføre det.

Småjobben i Gol kan truleg hjelpe deg!

Ei gruppe golingar med tid og lyst til å ta eit tak, står klar for å hjelpe eldre og funksjonshemma mot ei timebetaling på kr. 100,- Er det behov for å bruke bil, må småjobbaren sjølvsakt også ha godtgjerdsel for det.

Kontakt småjobbsentralen måndag, tysdag og onsdag kl. 10.00 - 12.00 på tlf: 408 01 968

Her finn du plakaten i PDF