vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skrantesjuke i Nordfjella (CWD)

Hjortedyra i Nordfjella kan væra smitta av skrantesjuke.
Hjelp oss å hindre at smitten spreier seg til andre områder - informsjon finn du på denne plakaten