vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rentemidlar frå fiske-og jordbruksfondet

Søknad om rentemidlar frå fiskefondet i Gol kommune 2018

Frå fiskefondet til Gol kommune kan det verte gjeve tilskot til fiskekultiveringstiltak i kommunen. Fiskeforeiningar, grunneigarlag, grunneigarar og einskiltpersonar kan søkje.

Søknaden må ha vedlagt kostnadsoverslag.

Søknad om rentemidlar frå jordbruksfondet i Gol kommune 2018

Frå jordbruksfondet i Gol kommune kan det delas ut tilskot til tiltak som vil fremja jordbruket i Gol. Einskiltpersonar og lag kan søkje. Søknaden må innehalde utgreiing om tiltaket med arbeidsplan og kostnadsoverslag.

Søknadsfrist er sett til 1.mai