vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Pårørandeundersøkelse

Også i år vil vi i Pårørandealliansen (som er en pårørandeorganisasjon for pårørande) gjennomføre ein Nasjonal undersøkelse blant pårørande, uansett diagnose eller tilstand til den/dei som ein er pårørande for.

Pårørandeundersøkelsen 2016 fekk svar fra 3 127 pårørande.Dessverre var det berre 8 % menn som svarte på undersøkelsen. I år er målet vårt enda høgare både i forhold til antal respondentar og fordeling av kjønn! Vi håpar også å få fleire unge til å svara på denne undersøkelsen. 

Vi stiller blant anna spørsmål om:

•       kva og kor mykje ein gjer som pårørande

•       konsekvensar for eigen yrkesdeltakelse eller studiar

•       påvirkning på eiga helse

•       ynskje om forbetringar

•       kvar du finn informasjon eller råd

Rundt 800 000 er til einkvar tid i en pårørandesituasjon til nokon i Norge.

Helseminister Bent Høie lova 13.11.2017 at Regjeringa vil iverksetja arbeid med Nasjonal strategi for pårørande, her blir denne undersøkelsen eit viktig bidrag. Her er link til uttalelsen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-viktig-ressurs/id2578933/

For å få vita kva som trengs i ein slik strategi, treng vi kunnskap om korleis pårørende har det. Kommunen er den viktigste arenaen der pårørande bur og lever derfor henvender vi oss til dykk.

Her er lenka til undersøkelsen som det tek 6-8 min å svare på:

https://no.surveymonkey.com/r/QQ2QWPN