vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nye trilledunkar til avfall

I løpet av sommaren får alle som i dag har henteordning nye trilledunkar til avfallet.
Desse skal ikkje takast i bruk før 1.september!

Frå 1.september vil restavfallet verta henta kvar 14.dag, glas - og metallemballasje kvar 4.veke og papir - og pappemballasje samt plast, kvar 4.veke.

Dunkane skal ikkje stå meir enn 5 meter frå vegen der renovasjonsbilen køyrer. Står dei lenger unna vert det ikkje tømt.

Du kan følgje med på heimesida og på facebook til Hallingdal Renovasjon for å halda deg oppdatert.