vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nattestenging på Fylkesveg 51 - Golsfjellet

Sidan parsellen Sanderstølen - Vasetdansen på fylkesveg 51 ikkje vart ferdig  sommaren 2016, vil arbeidet fortsetta i 2017.
Stenginga blir frå søndag kveld til torsdag morgon mellom kl. 21:00 -06:00.
Arbeidet startar frå og med måndag 17.04.

Meir informasjon her

Ved spørsmål kontakt Statens vegvesen - seksjon drift Oppland - tlf 416 19 694 eller epost:
firmapost-ost@vegvesen.no