vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

IK- BYGG fagpris 2017

IK- BYGG fagpris 2017 - Gol kommune tildelt 1 av 7 prisar!
Fagpris tildelast kommunar som har politisk vedtak med mål og strategi for korleis dei skal ta godt vare på kommunale eigedommar, og som er aktive brukerar av IK-bygg.
IK-bygg er eit verktøy som gir rask kommunikasjon mellom eigedomsforvaltar og brukar av bygget, og  bidrar til å avdekke feil og manglar i byggane; internkontroll. Fagprisen deles ut av, Norsk Kommunalteknisk forening i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet og KLP Skadeforsikring AS.

Alf Roger Pettersen var 1 av 100 deltakarar på IK- BYGG konferansen i Tromsø 22-24. november 2017.

Årets flinkaste kommuner: Sola, Hå, Flesberg, Haugesund, Froland, Gol og Sandefjord fekk IK- BYGG fagpris 2017.