vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høyringar og kunngjeringar til Gol kommune

Høyringar

Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10) - frist 21.06.18

Høringsbrev
Høringsnotat

Høyring - forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell - frist 22.06.2018

Høyringsbrev
Høyringsinstansar
Forslag til høyringsnotat om endringar i lisensforskrifta

Ny standard for stadfesting av ledningar og anlegg i grunn, sjø og vassdrag med tilhøyrande produksjonsspesifikkasjon - frist 01.07. 2018

Her finn du alle dokument og kan sende inn høyringssvar

Forslag til ny forskrift om pasientjournal - høyringsfrist 06.08.2018

Her finn du alle dokument og kan sende inn høyringssvar

Ekspertgrupperapport inkluderande fellesskap for barn og unge - høyringsfrist 15.08. 2018

Her finn du alle dokument og kan sende inn høyringssvar

Forslag til nasjonale retningsliner for helse -og sosialfagutdanninga - høyringsfrist 01.08. 2018

Her finn du alle dokument og kan sende inn høyringssvar

Regulering av spesialisutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften - høringsfrist 22.06.2018

Spesialistforskriften regulerer i dag legenes spesialistutdanning i de 43 spesialitetene som primært gjennomføres ved sykehus. Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til regulering også av spesialistutdanningen i de øvrige tre spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin.

Høringsbrev, høringsnotat, høringsinstanser og høringssvar finn du her.

Forslag til ny forskrift om fortegnelser over meddommere - høyringsfrist 25.06.2018

Høyringsbrev
Høyringsinstansar
Høyringsnotat

Forslag til ny havne -og farvannslov - høyringsfrist 15.06.2018

Dokument - send inn høyringsuttale her

Forslag til revidert læreplan for Vg3 reindrift -frist 01.06.18

Læreplanen skal fastsettast av sametinget etter høyring.
Vg3 Reindriftsfaget skal gjelde frå 1.8.2018.

Frist for innsending av høyringsuttalelsar til Utdanningsdirektoratat er 1.6.2018.

Meir info 

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/192


Høyring - forslag til endringar i læreplan for VG3 aktivitørfaget - frist 22.05.2018

Hensikten med endringene i Vg3 læreplanen for aktivitørfaget er å kunne videreføre de endringene som i 2014 ble gjort i læreplanen for Vg2 aktivitør og samtidig sikre at læreplanen gjenspeiler dagens behov for kompetansen i faget i arbeidslivet.

Her kan du lese meir og svare på høyringen

Høyring NOU 2017:16 På liv og død - frist 21.05.2018

Høyringsnotat

Høyringsbrev

Departementet har innført ny løysing for høyringsuttalelser. Ber om at høyringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finn her.

Kunngjeringar

Utbyggingsavtale mellom Hemsedal hyttetomt AS og Gol kommune

Underskrivet utbyggingsavtale

Frist for merknad: 27.07.2017

Fastsattplanprogram for kommunedelplan for Gol tettstad

Gol kommunestyre har i sitt møte 13.06.2017, som sak 038/17, fastsatt planprogrammet knyttet til revisjon av kommunedelplan for Gol tettstad. Vedtaket er varslet ved annonse i Hallingdølen lørdag 24.06.2017. Planprogrammet er tilgjengelig på Gol kommunehus, tenestetorget og på Gol bibliotek.