vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Endringar i regelverket hjå Husbanken

I 2017 kjem det endringar i den statlege bustøtteordninga. Endringande gjeldt frå søknadsperioda for januar som startar 15.desember. Det vert endringar i regelverket, søknadsfrister og utbetalingsdato.

I Gol kommune er det NAV som skal kontaktast ved spørsmål.

Ved å bruke heimesida til Husbanken vil du alltid ha korrekt informasjon.