vaapen

Gol kommune

Samarbeid formar framtida

  Kontrast   English   Kart   Nettstadkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Eigedomsskatt 2017

Eigedomsskattelista for Gol kommune er lagt ut til offentleg ettersyn på tenestetorget på Gol kommunehus og på Gol bibliotek i tre veker frå 02.03. 2017.
Klage som vedkjem fastsett eigedomsskattetakst kan fremjast kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidligare år.

Klage på utskriven skatt skal sendast skriftleg til Gol kommune, eigedomsskattekontoret, Gamlevegen 4, 3550 Gol, eller på epost til postmottak@gol.kommune.no.
Klagefrist er 01.04.2017.

Rådmann