Gol skydsstasjon (Eidsgaard hotel)
Gol skydsstasjon (Eidsgaard hotel)

Gol bygdearkiv

Gol bygdearkiv er eit lokalhistorisk arkiv som skal samle inn, ordne, registrere og ta vare på arkivsaker frå bedrifter, institusjonar, organisasjonar og privatpersonar, fotografi, film-, video-og lydbandopptak,stadnamn og elles kopiert og trykt materiale med tilknytning til kommunen.

I arkivet er også ei utstilling med gjenstandar frå  2. verdskrig samt ei utstilling over gamalt fotoutstyr.

Styret for Gol bygdearkiv 2011-2015:

Wigger Liahagen, leiar
Arne Braathen, nestleiar
Anne Kinneberg
Arne Braathen
Hedvig Lien
Roger Toppen

Styret for Gol bygdearkiv er underutval til Utval for kultur og levekår. Kulturleiar er sekretær for styret

 

 

Fotosamling, lokalhistorie

Sist publisert
16.01.2015
Publisert av
Liv Rosén

Kontaktinformasjon

Kontakt Gol bygdearkiv

Gol kommunehus. Gamlevegen 4, 3550 Gol
(Arkivet ligg i kjellarhøgda.
Inngang frå austsida).
Tlf.: 32 02 90 00/32 02 90 03.

Opningstid:

torsdagar kl. 17.00 – 20.00.

Spørsmål vedr. arkivet utanom
opningstida kan rettast til
Gol kommune, kulturavdelinga
e-post

eller

Gol kommune, tenestetorget
Tlf. 32 02 90 00
e-post