Helsestasjon

Bilete av mor og to bornHelsestasjon arbeider for ein helsefremmande oppvekst og livsstil.

 

 

 

I januar og februar 2014 vil helsestasjonen ha noko redusert kapasitet til å motta telefonhenvendelsar på grunn av sjukefråvær blandt personalet. Mandagar og tirsdagar vil vere dei dagane det er lettast å nå oss på telefonen.
Me håper på forståelse for dette.

Sist publisert
27.10.2014
Publisert av
abb

Kontaktinformasjon

Gol helsestasjon
Gamlevegen 4

3550 Gol

Telefon: 32 02 92 15

Opningstid: man - fre 08.00 - 15.00

E-post

Leiande helsesøster er Lene Hilleren Spangebu